Materiały do pobrania

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy

Dokumenty konieczne do przyjęcia dziecka do żłobka

  1. Karta informacyjna dziecka .docx .pdf
  2. Wniosek o przyjęcie dziecka do żłobka
  3. Umowa z rodzicem
  4. Wniosek o rozwiązanie umowy
  5. Zdjęcie zgoda .docx .pdf
  6. Zgoda na odbiór dziecka
  7. Oświadczenie rodzica
  8. Procedura postępowania z chorym dzieckiem
  9. Regulamin organizacyjny Żłobka Nr 3
  10. Oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem organizacyjnym
KLAUZULA INFORMACYJNA

Dokumenty dotyczące funkcjonowania żłobka
w czasie pandemii wirusa SARS CoV-2 wywołującego chorobę COVID- 19Procedura funkcjonowania
Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych
Ogólne zasady i procedury dla rodziców