Materiały do pobrania

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy

Dokumenty konieczne do przyjęcia dziecka do żłobkaKLAUZULA INFORMACYJNA

Dokumenty dotyczące funkcjonowania żłobka
w czasie pandemii wirusa SARS CoV-2 wywołującego chorobę COVID- 19Procedura funkcjonowania
Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych
Ogólne zasady i procedury dla rodziców
WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO ŻŁOBKA NR 3 W OPOLU

WNIOSEK w formacie .pdf – Acrobat Reader
WNIOSEK w formacie .docx – Word
WNIOSEK w formacie .odt – Open Office