Misja

„Okażcie dzieciom, że je kochacie. Zapewnijcie warunki, by mogło się uczyć i samo decydować. Bądźcie trenerami – mobilizujcie do podejmowania wyzwań i cieszcie się z jego dokonań” J.Beck

Zainspirowani tymi słowami swój program kierujemy na dziecko i jego potrzeby.
Realizujemy ten cel poprzez „Towarzyszenie dziecku w rozwoju”.

Zasadniczym elementem towarzyszenia jest:

– umiejętność opiekuna polegająca na byciu „obok, równolegle do dziecka”
– codzienna koncentracja uwagi na dziecku
– tworzenie atmosfery pogody, spokoju oraz życzliwości
– poszanowanie godności osobistej dziecka
– przygotowanie i zagospodarowanie otoczenia w czytelny, bezpieczny i uporządkowany sposób

W takich warunkach dziecko jest najbardziej aktywne i najlepiej skupione na zabawie, może rozwijać się we wszystkich sferach.