Aktualności

Zapraszamy na stronę Biuletynu Informacji Publicznej jednostki pod adresem: https://zlobek3.bip.gov.pl

 

Zajęcia Logopedyczne

Zajęcia z jogi dla starszaków

Oferta ubezpieczenia na rok 2023/2024

Oferta ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków dzieci i młodzieży na rok szkolny 2023/2024 wraz z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia oraz tabelą uszczerbków na zdrowiu

Uprzejmie informuję, że na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej są dostępne aktualne informacje o dofinansowaniu obniżenia opłaty rodzica. Link: https://www.gov.pl/web/rodzina/dofinansowanie-pobytu-w-zlobku

400 plus i rodzinny kapitał opiekuńczy w pytaniach i odpowiedziach

Materiały do pobrania

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy

Program “Maluch+”

W 2021 r. w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+”2021 – (moduł 2)zapewnienie funkcjonowania miejsc utworzonych przez jednostki samorządu terytorialnego z udziałem wcześniejszych edycji – Programu otrzymano dofinansowanie na realizację zadania polegającego na zapewnieniu w 2021 r. funkcjonowania 75 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w wysokości 72 000,00 zł, w tym:.

  1. ŻŁOBEK Nr 3 w Opolu, ul. Górna 50, 45-403 Opole wysokości 48000,00_zł  –  50 miejsc,
  2. ŻŁOBEK Pomnik Matki Polki w Opolu, ul. A. Dambonia 3, 45-861 Opole w wysokości 24000,00_zł  –  25 miejsc.

Od 27 marca – zmiany w zasadach bezpieczeństwa

Serwis Rzeczypospolitej Polskiej

Deklaracja dostępności informatycznej i architektonicznej żłobka:
https://zlobek3.opole.pl/deklaracja-dostepnosci/


Uchwała Rady Miasta Opola
w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka, określenia warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od ponoszenia opłaty za pobyt oraz ustalenia wysokości dodatkowej opłaty za wydłużony wymiar opieki i maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie w żłobku utworzonym przez Miasto OpolePROJEKT „ROZWÓJ POPRZEZ OPIEKĘ – IDĘ DO ŻŁOBKA!”


“ZA ŻYCIEM” Program kompleksowego wsparcia dla rodzin w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dla dzieci niepełnosprawnych lub zagrożonych niepełnosprawnością w Mieście Opolu.