Aktualności

Zapraszamy na stronę Biuletynu Informacji Publicznej jednostki pod adresem:
https://zlobek3.bip.gov.pl


Deklaracja dostępności informatycznej i architektonicznej żłobka:
https://zlobek3.opole.pl/deklaracja-dostepnosci/


Uchwała Rady Miasta Opola
w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka, określenia warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od ponoszenia opłaty za pobyt oraz ustalenia wysokości dodatkowej opłaty za wydłużony wymiar opieki i maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie w żłobku utworzonym przez Miasto OpoleSTATUT ŻŁOBKA NR 3 W OPOLU


PROJEKT „ROZWÓJ POPRZEZ OPIEKĘ – IDĘ DO ŻŁOBKA!”
– Informacja na temat uczestnictwa w projekcie
– Regulamin uczestnictwa w projekcie

“ZA ŻYCIEM” Program kompleksowego wsparcia dla rodzin w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dla dzieci niepełnosprawnych lub zagrożonych niepełnosprawnością w Mieście Opolu.