Opłaty

Numer konta do wpłat – Bank Millennium S.A.

83 1160 2202 0000 0002 1826 6576

Żłobek Nr 3, 45-403 Opole, ul. Górna 50

Podstawa prawna UCHWAŁA NR XXXV/684/16 RADY MIASTA OPOLA z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka, określenia warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od ponoszenia opłaty za pobyt oraz ustalenia wysokości dodatkowej opłaty za wydłużony wymiar opieki i maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie w żłobku utworzonym przez Miasto Opole.

Podstawa prawna: UCHWAŁA NR XXVI/528/20 RADY MIASTA OPOLA z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie zmiany uchwały dot. ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku. UCHWAŁA NR XXIV/494/20  RADY MIASTA OPOLA  z dnia 26 marca 2020 r. – dotyczy opłat w razie zawieszenia (zamknięcia)  żłobka

Pełna opłata za żłobek składa się z:

  • opłaty za pobyt w żłobku, tj. 21,3% najniższego wynagrodzenia krajowego
  • stawki żywieniowej dziennej – 7,50 zł.

Maksymalną wysokość stawki żywieniowej określa UCHWAŁA NR LVIII/1090/22 RADY MIASTA OPOLA z dnia 25 sierpnia 2022 r. „Ustala się maksymalną wysokość opłaty za wyżywienie dziecka objętego opieką w żłobku utworzonym przez Miasto Opole w formie dziennej stawki żywieniowej w kwocie 10,00 zł.”

Zwolnienie z opłaty za żłobek częściowe lub całkowite określa UCHWAŁA NR XXXV/684/16 RADY MIASTA OPOLA z dnia 15 grudnia 2016 r.