Jesteś tutaj:

Dzień śniegu

Dzień puzzli

Dzień Kubusia Puchatka

Dzień Babci i Dziadka

Statut żłobka

STATUT ŻŁOBKA NR 3 W OPOLU

KLAUZULA INFORMACYJNA

PODSTAWY PRAWNE:
– Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2019 r. poz. 409 z późn. zm.)
– Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.)
– Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.)
– Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 z późn. zm.)

Do góry