Zapraszamy na stronę Biuletynu Informacji Publicznej jednostki pod adresem:
http://zlobek3.bip.gov.pl


Dziękujemy za nominację Żłobkowi w Zawadzkiem. Żłobek nr 3 w Opolu nominację przyjmuje i nominuje dalej: Żłobek nr 4 w Opolu, Żłobek w Pruszkowie w województwie opolskim i Żłobek "TUPTUŚ" w Rawie Mazowieckiej.Dokumenty dotyczące funkcjonowania żłobka
w czasie pandemii wirusa SARS CoV-2 wywołującego chorobę COVID- 19Procedura funkcjonowania
Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych
Ogólne zasady i procedury dla rodziców


Akty prawne z zakresu oświaty oraz polityki społecznej ogłoszone w dniu 29 kwietnia 2020 r. w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19:

1. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 poz. 779)

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 poz. 780)

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 poz. 781)Uchwała Rady Miasta Opola
w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka, określenia warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od ponoszenia opłaty za pobyt oraz ustalenia wysokości dodatkowej opłaty za wydłużony wymiar opieki i maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie w żłobku utworzonym przez Miasto OpolePrzerwa remontowa Sierpień 2020 - w tym miesiącu żłobek będzie zamknięty


Ubezpieczenie w zakresie "NNW”

Nasz żłobek uczestniczy w projekcie „ROZWÓJ POPRZEZ OPIEKĘ – IDĘ DO ŻŁOBKA!”

Informacja na temat uczestnictwa w projekcie
Regulamin uczestnictwa w projekcie
Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dla dzieci niepełnosprawnych lub zagrożonych niepełnosprawnością w Mieście Opolu.1 stycznia 2018 roku zostało oddane do użytku nowe skrzydło naszego żłobka
a w nim swoje gniazdko uwiła grupa najstarszych dzieci - IV grupa "TYGRYSKÓW"

A tutaj prezentujemy zdjęcia z oficjalnego otwarcia


Dobrzy ludzie tak bardzo się starali
i rozbudowę naszego żłobka sfinansowali.
Tygryski od stycznia w nowych salach mieszkają
i z wielu kreatywnych zabawek korzystają.
Ciocie tu samodzielność dzieci kształtują
i do przedszkola ich świetnie przygotowują.


Uwaga! Od dnia 1 stycznia 2017 roku obowiązuje
UCHWAŁA NR XXXV/684/16 RADY MIASTA OPOLA z dnia 15 grudnia 2016 r.
w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka, określenia warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od ponoszenia opłaty za pobyt oraz ustalenia wysokości dodatkowej opłaty za wydłużony wymiar opieki i maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie w żłobku utworzonym przez Miasto Opole.


Za siedmioma górami, za siedmioma rzekami…

mieszkali urzędnicy miasta Opola, którym przyśnił się piękny, nowoczesny żłobek.


Aby ich sen się spełnił, zaplanowali, że w budżecie ich miasta na 2011 r. przekażą środki finansowe w wysokości 3.100.000 zł na jego budowę… 20 kwietnia tego samego roku w związku z ogłoszonym przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej konkursem w ramach Resortowego Programu Rozwoju Instytucji Opieki nad dziećmi do lat 3 „Maluch” realizowanego w roku 2011 - złożona została oferta pt. „Budowa Żłobka w Opolu przy ulicy Wygonowej wraz z wyposażeniem dla 50 dzieci w trzech grupach wiekowych”. Kompleksowy projekt badawczy i wykonawczy na budowę naszego żłobka wygrała firma TERRABUD II sp. z o. o. z siedzibą w Katowicach.

Planowana powierzchnia zabudowy budynku wraz z kuchnią własną wyniosła 620,43 m2,
z możliwością rozbudowy projektu w poziomie. Dla każdej grupy wiekowej zapewniona została sala zabaw i sypialnia o łącznej powierzchni 55 metrów kwadratowych, łazienka
i szatnia.


Budowa naszego żłobka trwała 6 miesięcy i pochłonęła 2,7 mln zł, z czego 555 tysięcy to rządowa dotacja z wcześniej wspomnianego już programu „Maluch”. Jest to najnowocześniejszy żłobek
w Opolu za sprawą oryginalnego projektu, według którego został zbudowany.


Obiekt został oddany do użytku 8 lutego 2012 r., tj. niespełna 10 miesięcy od podpisania umowy o prace projektowe, a uroczyste otwarcie żłobka odbyło się 1 marca 2012r.

Efekt tych wysiłków możemy oglądać poniżej:

Wykonanie i aktualizacja: Media Dom