Zapraszamy na stronę Biuletynu Informacji Publicznej jednostki pod adresem:
http://zlobek3.bip.gov.plOpinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu na temat kwarantanny w dniach 11-14.01.2021r.
Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu na temat kwarantanny w dniu 15.01.2021r.


Dokumenty dotyczące funkcjonowania żłobka
w czasie pandemii wirusa SARS CoV-2 wywołującego chorobę COVID- 19
znajdują się w zakładce "covid"

Aktualizacja na 19 listopada 2020 r.


Uchwała Rady Miasta Opola
w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka, określenia warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od ponoszenia opłaty za pobyt oraz ustalenia wysokości dodatkowej opłaty za wydłużony wymiar opieki i maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie w żłobku utworzonym przez Miasto OpoleSTATUT ŻŁOBKA NR 3 W OPOLU


PROJEKT „ROZWÓJ POPRZEZ OPIEKĘ – IDĘ DO ŻŁOBKA!”
- Informacja na temat uczestnictwa w projekcie
- Regulamin uczestnictwa w projekcie

"ZA ŻYCIEM" Program kompleksowego wsparcia dla rodzin w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dla dzieci niepełnosprawnych lub zagrożonych niepełnosprawnością w Mieście Opolu.Wykonanie i aktualizacja: Media Dom