ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/Ż-3/2019

Informacja o wyborze oferty


zamówienie publiczne, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych polskich równowartości kwoty 30 tys. euro.

Dotyczy wykonania bezpiecznej nawierzchni ze sztucznej kolorowej trawy na placu zabaw w Żłobku Nr 3 w Opolu

CPV- 45112723-9- Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw
CPV – 45223800-4 – Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji

Zapytanie ofertowe
Formularz cenowo-ofertowy Załącznik Nr 1
Oświadczenie Załącznik Nr 2
Oświadczenie o powiązaniu Nr 3
Klauzula informacyjna Żałącznik Nr 4
Protokół odbiorczy Załącznik Nr 5
Umowa na nawierzchnię Załącznik Nr 6