Zapytanie ofertowe Nr 1/Ż-3/2019 "Wykonanie bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw
- montaż nowego już zakupionego przez Żłobek zestawu zabawowego w jednej z części"

Zapytanie ofertowe
Opis zapytania ofertowego Załącznik Nr 1
Formularz cenowo-ofertowy Załącznik Nr 2
Oświadczenie o powiązaniu Nr 3
Klauzula informacyjna Załącznik Nr 4
Oświadczenie Załącznik Nr 5